BASIN BÜLTENİ

İlçemizde 21.09.2016 tarihinde meydana gelen aşırı yağış sonucunda sel, su baskını ve heyelanda meydana gelen zararlar ile ilgili olarak İlçe Hasar Tespit Komisyonumuzun ve İlgili Kurumların tespitleri Tarım ve Hayvancılık Grubu, Sanayi ve İmalat Grubu, Ulaştırma ve Haberleşme Grubu konularında tamamlanmıştır. Tarım ve Hayvancılık Grubu için 762 kişi, Sanayi ve İmalat Grubu için 18 işyeri, Ulaştırma ve Haberleşme Grubu için 8 kişi hasar tespiti yapılmıştır. Yapılan tespit çalışmaları sonucunda Başbakanlık tarafından ( Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Daire Başkanlığı ) gönderilen yardım ödeneği 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ gereğince, gönderilen ödenek oranında  04.04.2017 tarihinde ilgililerin banka hesaplarına aktarılacaktır.

         Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.